Annonse
forumLARVIK

Mobbing på norske skoler.

ØP skriver i dag at i en undersøkelse som er gjort på norske skoler, kommer Larvik dårlig ut.
Byskogen Skole er på 4.plass på mobbelisten.
Dette er et resultat vi ikke kan være bekjent av!
Hvem har ansvaret for at dette får lov og skje?

Vist 179 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

De voksne har ansvaret for mobbing blandt barn..Voksne mobber hverandre også,hver dag-Og barna er Så gløgge at de tar etter—Mobbing er noe voksne godtar hver dag-Helt til de rammes selv.Så Skoler og arbeidsplasser,nabolag og hele samfunnet er Mobbearenaer..

Exclamation_desat_24

Aud: Er ikke helt enig med deg i at hele samfunnet er en mobbearena, min erfaring er ikke slik ihvertfall.
Når det gjelder mobbing av barn på skolen ,er det klart lærerne har et stort ansvar.Problemet er at skolene ikke har midler nok til oppfølging av elevene i f.eks. friminuttene, men hvordan få bukt med problemet ,ja si det?

Exclamation_desat_24

Enig med Aud her, vi som voksne har ansvaret for å bekjempe mobbing i skolen. Dette må gjøres i samarbeide med både skolens ansatte og elevene. I dag er det mange skoler som har anti-mobbeprogrammer og det er bra. Spørsmålet er bare om disse blir fulgt opp godt nok etter de første intensive årene hvor man starter med systemene.

Jeg har selv hatt barn i skoler som har hatt ulike programmer, selv FAU blir dårlig informert om disse programmene og de vanlige forestatte kjenner knapt nok til dem.

Sammen kunne man nok få gjort en god del men at man får helt bukt med problemet mobbing tror jeg nok ikke vi vil oppleve. Men det er bra å ha mål å strekke seg etter så en nulltolleranse bør være målet uansett.

Elevundersøkelsen gjennomføres jo hvert år og her kan man lese mye om egen skole om man gidder.

Exclamation_desat_24

Bra, Grethe, men vi bør kanskje ta denne undersøkelsen som er gjort med en klype salt i første omgang. Hørte på Vestfoldsendinga i dag at det kun er èn skoleklasse ved Byskogen som er med i undersøkelsen. Da blir det et noe for tynt grunnlag, og det er ikke sikkert Larvik og Byskogen hadde kommet på en fjerdeplass hvis man hadde gjort undersøkelsen grundig. Kan hende tar jeg feil, men foreløpig velger jeg å ikke stole fullt ut på tallene som foreligger.

Exclamation_desat_24

Bra, Grethe! Kanskje barn og unge kunne lære litt mer om positive holdninger i hjemmet!
Uromomenter på URs blir etter hvert luket ut og utestengt for en lang stund! Foreldre og skole blir kontaktet før dette skjer!

Exclamation_desat_24

husker den gangen jeg tok sånn test vi i klassen min synes alltid det var moro å tulle med denne. sikkert sånn enda ;)

Exclamation_desat_24

Er d et uromoment i dag?

Exclamation_desat_24

Byskogen skole har vel alltid hatt et mobbeproblem! Mobbekulturen der har eksistert de siste 20-25 årene i hvertfall!

Exclamation_desat_24

Er ikke enig med deg, Vebjørn! Har selv hatt to barn på skolen der. I de årene var Edvard Ashjem rektor! Så om du trekker fra 15 år, så låter det bedre!

c.

Exclamation_desat_24

Det var store problemer med mobbing under Edvard Ashjems tid som rektor. Han viste null tiltak til å ta problemene på alvor. Jeg var selv elev der under hans tid og kan få MANGE til å bekrefte at det foregikk mobbing som ikke ble tatt alvorlig.

Exclamation_desat_24

Skolens ledelse har helt klart det endelige ansvar for at man jobber aktivt med å bekjempe mobbing på skolen. Men jeg tror vi skal være forsiktige med å lempe hele ansvaret over på skolens ledelse. Som mange har nevnt er arbeidet mot mobbing noe alle aktrører i skolen må jobbe med.

Har det pågått mobbing i årtier som en del her inne insinuerer uten at det er gjort adekvate tiltak for å stoppe det ville vel jeg også ha stilt spørsmålet ved hvor de foresatte og deres organer har vært i denne tiden. Det blir for lettvindt om man bare sitter der og forlanger at andre skal gjøre noe.

Med tanke på barneombudets politianmeldelse av både rådmenn og rektorer i en overgrepssak ved flere skoler sendes det ut et signal om at man ikke bare kan sitte der å se på at ting går galt, man har ansvar for også å gjøre noe.

Ingen som vet men lar det skje går fri i så måte.

Exclamation_desat_24

Til Lars! Trodde du hadde meldt deg ut av Origo?

Til Vebjørn! Hverken jeg eller min kone kan huske episoder med mobbing. Våre barn født ’77 og ’81, kan heller ikke erindre slikt. Min kone satt i FAU i mange år, også og vi var med på en masse aktiviteter på skolen.
Nå tror jeg heller ikke at ditt navn er riktig, for mine bar kan ikke huske en elev med ditt navn!

c.

Exclamation_desat_24

Til Lars! Trodde du hadde meldt deg ut av Origo?

Ikke som jeg har blitt opplyst om Nils-Karl men mye går meg hus forbi så jeg utelukker ingen ting! Men i mitt hode og i følge tastaturet er jeg her og har vært her helt siden jeg meldte meg inn første gang.

Exclamation_desat_24

Til Nils-Karl

Jeg har nok gått der sammen med begge dine barn da. Hva som foregikk i FAU vet jeg ikke, men jeg vet at det var en god del foreldremøter med foresatte for både 78, 79 generasjonen der mobbing var et stort tema. ’79 generasjonen satte opp et skuespill om mobbing som ble vist for flere foreldrekull. Dette var et resultat av et forsøk på å sette mobbing på dagsordenen.

Exclamation_desat_24

Jeg må si at jeg er forundret over måten skolen “forsvarer” seg på. Å stigmatisere et helt trinn av tidligere elever, synes jeg er meget uheldig.

forumLARVIK

Følges av 4882 medlemmer.

Østlands-Posten har siden 1881 vært den markedsledende lokalavisen for Larvik og Lardal kommuner. Mer om sonen

Origo forumLARVIK er en sone på Origo. Les mer